دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: ایران از نظر گردشگری بسیار غنی و به میهمان‌نوازی معروف است در رسانه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری: ایران از نظر گردشگری بسیار غنی و به میهمان‌نوازی معروف است
در رسانه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
آمریکا بهترین هتل جهان را تحریم کرد در رسانه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
آمریکا بهترین هتل جهان را تحریم کرد
در رسانه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
افتتاح هتل لوکس Marriott در Ocean Park هنگ‌کنگ تا اوایل سال 2019 در رسانه جامع و تخصصی صنعت هتلداری ایران
افتتاح هتل لوکس Marriott در Ocean Park هنگ‌کنگ تا اوایل سال 2019

جایگاه تبلیغات 1
جایگاه تبلیغات 1
جایگاه تبلیغات 1
جایگاه تبلیغات 1
 
کمی منتظر بمانید...